Våga se, våga agera!

Barnhuset har i samarbete med överläkare Steven Lucas och Gabriel Otterman, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala, tagit fram en folder om tidiga tecken på att barn och ungdomar far illa.

Läs mer och beställ foldern på tidigatecken.nu