Paired Reading – ett utvecklingsprojekt

Barnhuset har startat ett nytt utvecklingsprojekt i samarbete med institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Projektet bygger på erfarenheter från ett forskningsprojekt i England där ett försök med att förbättra läsutvecklingen för familjehemsplacerade barn gav goda resultat. Barn och familjehemsföräldrar läste tillsammans 20 minuter minst tre gånger i veckan under 16 veckor. Målet med projektet är att barnen ska utveckla läsförmågan, öka ordförståelsen och läsintresset. Paired Reading är ett exempel på hur ett positivt samarbete mellan skola och familjehem kan utformas när det gäller läsning.

Läs mer om projektet!