Gör verkstad av barnkonventionen!

Den 20 november 2011 hänvisades till en debattartikel av Barnhuset i GP Gör verkstad av Barnkonventionen!

Barn vars föräldrar har en psykisk sjukdom, är allvarligt fysiskt sjuka, skadade, missbrukar eller oväntat avlider, är fortfarande tämligen osynliga. Barnhuset driver nu ett nationellt utvecklingsarbete för att ta fram en handfast modell för att öka barnens makt i sina egna liv, skriver Bodil Långberg och Ingela Thalén.