Röster från unga vuxna som varit placerade i fosterhem

Den 24-25 mars genomfördes en workshop på Sätra Bruks Herrgård med nio unga vuxna De bjöds in till en workshop för att berätta om sina erfarenheter när det gäller övergången från ung till vuxen och lämna förslag på lösningar som kan ge en meningsfull förändring inom familjehemsvården.

Vi vill

 • få bort skam och skuldkänslor över att vara fosterbarn – förändra samhällets syn på fosterbarn
 • att de professionella har ett större engagemang och hjärta i sitt arbete
 • ha större delaktighet i frågor som rör oss
 • föra vår egen talan – andra skall inte prata för oss
 • att unga får information om sina rättigheter
 • att det ska gå snabbare att ändra dåliga placeringar
 • att staten ska göra oanmälda tillsynsbesök på HVB- och fosterhem
 • att det ska finnas en ombudsman att vända sig till när det inte fungerar i familjehemmet eller i kontakten med socialtjänsten
 • att det ska vara möjligt att byta socialsekreterare i fall kontakten inte fungerar
 • att unga ska erbjudas en kontaktperson under övergången från ung till vuxen
 • att socialtjänsten följer upp hur det går när man lämnar familjehemmet
 • att socionomer och fosterföräldrar får kunskap om vilka problem som kan finnas i övergången från ung till vuxen
 • att konferenser ordnas för fd fosterbarn för att utbyta erfarenheter!

Den 24-25 mars genomfördes en workshop på Sätra Bruks Herrgård med nio unga vuxna. De bjöds in till en workshop för att berätta om sina erfarenheter när det gäller övergången från ung till vuxen och lämna förslag på lösningar som kan ge en meningsfull förändring inom familjehemsvården. Flera kunde berätta om erfarenheter av att från och med gymnasietidens slut behöva klara allt själv – försörjning, bostad och svåra livsval utan något självklart vuxenstöd alls. Många unga som varit placerade har ett bagage av jobbiga erfarenheter med sig. Det kan gälla påfrestningar både före och efter man flyttade från de biologiska föräldrarna. En hel del synpunkter från ungdomarna handlade om upplevelser av att inte blivit lyssnade på och respekterade av socialtjänsten. Andra hade mer positiva erfarenheter. Samtliga unga som deltog under workshopen uppskattade mycket att få träffa andra som varit i samma situation som vet hur det är – som förstår.

För mer information kontakta Åsa Lundström Mattsson 08-52463499 eller Eva Windelhed 08-52463496