Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning SOU 2010:95

Stiftelsen Allmänna Barnhuset instämmer i förslagen i slutbetänkandet ”Se, tolka och agera” – allas rätt till en likvärdig utbildning.

Läs remissvaret här (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser