Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68

Barnhusets yttrande över Barnskyddsutredningens betänkande. Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68.

Ladda ner yttrandet (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser