Men fråga mig bara!

En ny vägledning om sexuell exploatering framtagen av Barnhuset och Ungdomsstyrelsen.

Boken Men fråga mig bara!, är en ny vägledning för personal inom socialtjänst, skola, ungdomsmottagning, polis och andra yrkesgrupper som behöver mer kunskap på området. Syftet är att göra det lättare att identifiera och möta sexuellt exploaterade barn och unga. Boken är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Ungdomsstyrelsen.

Beställ Men fråga mig bara! kostnadsfritt från Ungdomsstyrelsen

Barnhuset och Ungdomsstyrelsen har några gemensamma seminarier där boken presenteras tillsammans med några fördjupande föresläsningar i ämnet. Läs mer om programmet och anmäl dig via Ungdomsstyrelsens hemsida