Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Förföljda barn

”4 276 förföljda barn behöver regeringens hjälp” Ny kartläggning visar: Tusentals barn i Sverige tvingas leva i det fördolda med skyddad identitet.

Artikel i Dagens Nyheter, DN. Debatt, måndagen den 13 juli 2009
Läs artikeln här (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser