Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnet i fokus. En skärpt lagstifning mot barnpornografi SOU 2007:54

Barnhusets remissvar på betänkandet av 2005 års barnpornografiutredning, Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54.

Ladda ner remissvaret (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser