Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Slutrapport projektet Från vård till vuxenliv

Ta del av slutrapportering av projektet Från vård till vuxenliv –  finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Projektansvariga: Ingrid Höjer, Göteborgs universitet och Yvonne Sjöblom, Stockholms universitet.

Syfte med projektet

Övergången till ett självständigt vuxenliv är en viktig och omvälvande fas för de allra flesta ungdomar. Viktiga beslut skall fattas om utbildning, arbete, familjebildning och bostad. För de ungdomar som varit placerade i fosterhem eller i institutionsvård kan övergången från en placering i dygnsvård till ett självständigt vuxenliv vara problematisk med avseende på utbildning, psykisk hälsa och förankring på arbetsmarknaden. Situationen för denna grupp kan vara avsevärt sämre än för andra jämnåriga. Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar (16 – 20 år) ser på sin familjetillhörighet då de står i begrepp att lämna samhällsvården, samt vilket vuxenstöd de erhåller då de tar de första stegen mot ett självständigt vuxenliv.

Slutrapport – Från vård till vuxenliv (pdf)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser