Inkomna forskningsrapporter 2004/2005

Sammanställning av samtliga avhandlingar i socialt arbete
Författare:Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg
Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Örebro universitet. Sammanställning av samtliga avhandlingar i socialt arbete 1980 – 2006
Sammanställning av Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2004

Späda barn och sårbara mödrar/Sårbara mödrar och späda barn
– samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.

Författare: Kay Karlsson, Annemi Skerfving
Utgiven av Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting

Socialtjänstens barn- Hur många är de, vilka är insatserna, hur ofta återaktualiseras de och vad händer dem i vuxen ålder?
Författare; Knut Sundell, Bo Vinnerljung, Cecilia Andrée Löfholm & Eva Humlesjö
Utgiven av Socialtjänstförvaltningen, FoU enheten, Stockholm

Socialtjänsten och barnen– kvalitetsutveckling över gränserna
Författare: Marita Rosell,
Utgiven av FoU i Kronoberg

Kvinnor på väg – slutrapport
Författare: Ewa Forsberg, Ingegerd Andersson
Utgiven av Rapunzel ekonomiska förening

Att intervjua barn- vägledning för socialsekreterare
Författare: Ann-Christin Cederborg
Utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Family relations, adjustment and well-being in a longitudinal study of children in care – delrapport
Författare: Gunvor Andersson
Socialhögskolan, Lunds universitet

Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte Meo
(artikel publicerad i Socionomen)
Författare: Ingegerd Wirtberg och Kjell Hansson
Fält och forskning och om konsten att sam-värka. Samordning och Marte Meo som redskap att hjälpa barn som uppvisar svårigheter i skolan
(artikel publicerad i Psykisk hälsa)
Författare: Ingegerd Wirtberg och Kjell Hansson
Att synliggöra de osynliga barnen – om barn till psykiskt sjuka föräldrar
Författare: Annemi Skerfving
Utgiven av Gothia förlag