2004

Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av familjerådslag ur barnets perspektiv.
Projektledare: Eva Nyberg, FoU Södertörn, Stockholm

Validering av Emotional Availability Scales
Projektledare: Rolf Holmqvist, IBV, Linköping

Barn i kontaktfamilj – förväntningar och vardagsliv
Projektledare: Lotta Berg Eklundh, Socialhögskolan, Stockholm

Parallella processer – särskilt om betydelsen av uppgifter om sexuella övergrepp, fysisk misshandel och våld mot närstående i samband med vårdnadstvister och omhändertagande enl. LVU, Socialtjänstlagen.
Projektledare: Anna Kaldal, Juridiska institutionen, Stockholm

Projekt G(l)ömda – kvinnor och barn som lever under skyddad identitet.
Projektledare: Katarina Weinehall, Juridiska institutionen, Umeå

Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister
Projektledare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lund