Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

2004

Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av familjerådslag ur barnets perspektiv.
Projektledare: Eva Nyberg, FoU Södertörn, Stockholm

Validering av Emotional Availability Scales
Projektledare: Rolf Holmqvist, IBV, Linköping

Barn i kontaktfamilj – förväntningar och vardagsliv
Projektledare: Lotta Berg Eklundh, Socialhögskolan, Stockholm

Parallella processer – särskilt om betydelsen av uppgifter om sexuella övergrepp, fysisk misshandel och våld mot närstående i samband med vårdnadstvister och omhändertagande enl. LVU, Socialtjänstlagen.
Projektledare: Anna Kaldal, Juridiska institutionen, Stockholm

Projekt G(l)ömda – kvinnor och barn som lever under skyddad identitet.
Projektledare: Katarina Weinehall, Juridiska institutionen, Umeå

Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister
Projektledare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lund

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser