Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Letterbox Club: Aktuell information

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2020? Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer.

Målgrupp

De barn som är välkomna att delta är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen ska läsåret 2019/2020 gå i årskurs F-5.

Startar maj 2020

Nästa omgång med Letterbox Club i Sverige startar maj 2020. Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under maj-oktober 2020. Deltagandet kommer att utvärderas och eventuellt kommer det också att genomföras en forskningsstudie. Anmäl dig här via formuläret (ny sida).

Så här går det till

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun.

Det här gör kommunen

  • Informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta och anmäla dem som vill vara med (se bifogat informationsbrev nedan). Vid anmälan ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
  • Utser en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.
  • Är behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Ladda ned brev för utskrift:
Information till föräldrar om Lettebox Club (pdf)

Det här gör Letterbox Club

  • Genomför Letterbox Club 2020 enligt plan.
  • Ger relevant information till kontaktpersoner.
  • Planerar, köper in och packar paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
  • Distribuerar barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
  • Planerar och genomför utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Exempel på innehåll i ett paket.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2000 kr/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och brev till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, packning mm står Letterbox Club för.

Anmälan till 2020

Anmälan för nästa omgång av Letterbox Club kommer att öppnas den 11 november 2019. Håll utkik på vår webbplats och Facebook-sida!

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail
letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton
Projektansvarig Letterbox Club
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 072-230 33 07

Monica Achá Sonesson
Nationell samordnare Skolfam
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 073-516 17 52

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser