Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Letterbox Club: Allmän information

Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer Letterbox Club Sverige som satsning och projekt. Letterbox Club vänder sig till barn i utsatta livssituationer. Syftet är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Genom att skicka paket med böcker, spel och skrivmaterial till barnen. Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader. 

Bakgrund

The Letterbox Club startade i England. Rose Griffiths, familjehemsförälder och lärare i matematik och numera professor, fick i uppdrag att hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan eller familjehemmen. Rose ville stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Därför startade hon The Letterbox Club och började skicka paket med bland annat böcker och spel till de placerade barnen.

Efter några lokala pilotstudier genomfördes 2007 ett nationellt projekt med 500 deltagande barn och två år senare deltog 4 500 barn. Idag är Letterbox Club en etablerad verksamhet med 10 000 deltagande barn årligen i Storbritannien. Pilotprojekten i Sverige har haft kontinuerlig kontakt med The Letterbox Club i England och med Rose Griffiths. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtida satsningar.

Tidigare pilotprojekt och resultat

Under 2014-2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige genomförts, i Stockholm och i Jönköpings län. Projekten har inletts med att barnens kunskaper i matematik och läsning testades. Därefter fick barnen paket med noggrant utvalda spel och böcker en gång i månaden under sex månader. Ungefär en månad efter att barnen fått sista paketet testades deras kunskaper ytterligare en gång, för att se hur de utvecklats.

Förutom de tester barnen gjort i matematik och läsning utvärderades projekten genom enkäter till barnen och intervjuer med ett urval av barn och deras föräldrar. Forskare från Stockholms universitet gjorde analyserna; Institutionen för socialt arbete och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Vill din kommun vara med?

Vi välkomnar kommuner att anmäla intresse för att vara med i nästa omgång av Letterbox Club Sverige. Kontakta via letterboxclub@allmannabarnhuset.se.

Här kan du läsa mer om vad gäller för Letterbox Club 2020 och hur din kommun kan anmäla intresse att medverka.

Slutrapporten om pilotprojektet i Jönköpings län går att läsa här.

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton, FoU-ledare och projektansvarig
FoUrum, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
072-230 33 07

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
073-516 17 52

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser