Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

En arbetsmodell som socialtjänsten kan använda för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Modellen har utvecklats av Hans Elfström och Gerd Olofsson och finns beskriven i boken Efter barnförhöret som Stiftelsen Allmänna Barnhuset gett ut.

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem. Om samhället griper in och hör ett barn om brott som föräldrarna misstänks för är det ett stort ingrepp i familjen och det för med sig ett ansvar.

Barn vill ha hjälp så att våldet tar slut men de har sällan förstått på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar och vad följderna blir om de berättar om barnmisshandel som de utsatts för i hemmet. Det är åklagaren som beslutar om att barn ska hämtas till förhör, och åklagaren ansvarar även för att informera föräldrarna om att så skett. Men det är socialtjänstens ansvar att se till att barn får det skydd och det stöd de har rätt till efter förhöret.

En första anmälan om misstänkt barnmisshandel i hemmet kan komma antingen till polis eller till socialtjänst. Polis har skyldighet att anmäla till socialtjänsten och socialtjänsten anmäler som regel misstänkt barnmisshandel till polisen, även om det kan finnas undantag. Det innebär att bägge myndigheterna blandas in och att parallella utredningar startar.

När myndigheterna griper in måste de fullfölja. Det är inte ansvarsfullt att lämna barnet ensamt med konsekvenserna. Idag lämnas många barn helt ensamma efter ett polisförhör. Det händer att barn lämnas på förskola eller skola och sedan ensamma möter föräldrarna som kan vara både upprörda och arga över att barnet pratat med polisen.

Det finns kommuner i landet som tar ansvar för vad som händer med de barn som åker hem efter polisförhör. Ett exempel är den arbetsmodell som Hans Elfström, Åsa Landberg och Gerd Olofsson beskriver i boken Efter barnförhöret. Via Barnahus i Huddinge och Södertälje har mer än tusen familjer tagit del av modellen.

Stiftelsen Allmänna barnhuset har utbildat personal från många kommuner i arbetsmodellen. Nästa steg är att vi under de närmsta åren finansierar en vetenskaplig utvärdering av arbetsmodellen.

Innovationsmyndigheten Vinnova har gett oss medel för att ta fram en långsiktig plan för att sprida arbetsmodellen Efter barnförhöret. I början av 2020 ska vi ha planen färdig och ha identifierat minst tio kommuner som vill fortsätta arbetet med att sprida modellen tillsammans med oss!

Läs mer om Efter barnförhöret. Ladda ned boken som PDF här eller köp den.

Livesänt seminarium

Se seminarium om, efter barnförhöret. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat. Våld mot barn.

Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Frågor och kontakt

Åsa Landberg, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0768-09 56 07
E-post: asa.landberg@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser