Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnrättstorget

Platsen för barnrättsfrågor i Almedalen

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter. Bakom Barnrättstorget står Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen.

Tanken bakom Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på en plats för att inte konkurrera om tid och utrymme, och på så sätt underlätta för intresserad publik att hitta barnrättsfrågorna. Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna.

Allmänna förutsättningar

Var och en av deltagarna i Barnrättstorget ansvarar för innehållet i sina egna seminarier och för de förberedelser som det kräver, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt. Alla medverkande parter delar på kostnader för teknik, administration och marknadsföring. Värdorganisationerna samordnar seminarieschemat, administrationen, lokalerna och eventuella gemensamma trycksaker.

Antalet seminariepass beräknas till 45, fördelat måndag till fredag kl. 8.00-18.00. Ett seminariepass motsvarar 40 minuter. Vi kommer även ha tider i tältet som kan bokas för samtal/debatter eller andra publika event. En tid i tältet är 20 minuter och kommer förläggas mellan seminariepassen för att inte konkurrera tidsmässigt.

Barnrättstorget kommer som tidigare husera i Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan

Frågor och kontakt

Susanne Björk, Projektledare och kommunikatör Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0701-06 31 13
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser