Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Letterbox Club: Allmän information

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Placerade barns skolgång får inte vara ett lotteri

DEBAT...

Skolfams konferens 2019

...

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2019?

Vi vill informera om Letterbox Club och bjuda in er kommun att delta. Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull ...

Skolfams årsrapport 2018

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2017/2018 Skolfam är en förebyggande ...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser