Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Letterbox Club 2018

Gå till projekt

Letterbox Club: Allmän information

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Skolfams årsrapport 2018

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2017/2018 Skolfam är en förebyggande ...

Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Siffrorna från Skolfams årliga resultatenkät är nu sammanställda och visar att Skolfambarnens skolresultat forts...

Knas hemma har beviljats medel för projektet ”Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem”

Tillsammans med Föreningen Knas hemma har Stiftelsen Allmänna Barnhuset stått som medsökande till Allmänna arvsfo...

Skolfams konferens 2018

Konferensinformation - Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö Den 11-12 oktober i Stockholm möts 200 del...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här