Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Nu gäller barnkonventionen som lag

Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige - den viktigaste reformen för barn i Sverige på ...

Ny studie kring Skolfam

En ny studie om Skolfam som publicerats i Children and Youth Services Review visar att barn som är familjehemsplacer...

Anmälan öppen till Letterbox Club

Nu kan du anmäla barn från din kommun till nästa omgång av Letterbox Club, via formuläret längst ned på denna s...

Skolfam rapport 2019

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2018/2019 Skolfam är en förebyggande ar...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser