Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående projekt

Letterbox Club: Aktuell info + ansökningsomgång 2018

Gå till projekt

Letterbox Club: Allmän information

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Senaste inläggen

Skolfams konferens 2018

- Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö Den 11-12 oktober är det dags för Skolfams konferens. Målgru...

Nordiska Barnavårdskongressen – NBK 2018

...

Skolfam 2017

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2016/2017 Skolfam är en förebyggande ...

Skolfam 2016

En sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäter Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn s...

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här