Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Skolfams konferens 2020

Digital sändning den 23 oktober Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital. Vi hoppas att du s...

Letterbox Club utvecklas med stöd av Kulturrådet

Foto: Johan W Avby Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fått medel från Kulturrådet för att utveckla Let...

Statlig utredning lyfter Skolfam

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström, dä...

Rekordmånga barn deltar i Letterbox Club

Så många som 536 barn från 26 kommuner deltar i årets Letterbox Club Sverige – många fler än tidigare år. I m...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser