Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang varje år. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby - som mötesplatser för barnrättsfrågor.

Pågående projekt

Barnrättstorget

Gå till projekt

Barnrättsdagarna

Gå till projekt

Senaste inläggen

Barnrättsdagarna 2020 flyttas fram till hösten

Med anledning av viruset Covid-19 har styrgruppen för Barnrättsdagarna fattat beslutet att inte genomföra konferensen som planera...

Nu gäller barnkonventionen som lag

Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige - den viktigaste reformen för barn i Sverige på ...

Barnrättstorget 2020 - huvudarenan för barnrättsfrågor i Almedalen

2020 är det år då barnkonventionen blir lag i Sverige – ett år då vi särskilt vill lyfta barnets rättigheter ...

Barnrättsdagarna 2020 (FULLBOKAD)

Varmt välkommen som deltagare på Barnrättsdagarna 2020! Vi ser fram emot en intressant och giva...

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser