Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Barn som anhöriga

Barn påverkas när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Sjukdom, funktionsnedsättning och missbruk eller dödsfall är något som kan drabba alla familjer. Barn och unga lever i olika livssituationer. Det innebär att barn som är anhöriga också kan omfattas av våra andra temaområden: Det kan vara barn som har kontakt med socialtjänsten, är placerade utanför hemmet eller har föräldrar som befinner sig i vårdnadstvister. Det kan också vara barn som är utsatta för våld och övergrepp. 

Det barn som är anhöriga har gemensamt är att de påverkas av sin förälders sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Oro för föräldern och situationen i familjen kan exempelvis störa skolarbete och gå ut över barnets fritid, lek och vila. Det kan också handla om att barnet tar ett vuxenansvar i familjen och ibland får rollen som omsorgsgivare för sin förälder.

Barn och unga i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom löper mycket större risk än andra barn för att utsättas för olika former av misshandel. Det kan vara fysisk- eller psykisk misshandel, bevittnat våld, försummelse eller sexuella övergrepp. Barn som är anhöriga är en sedan länge känd riskgrupp som vi behöver uppmärksamma. 

I dag vet vi att – om barn och unga får möjlighet att bli delaktiga, uttrycka sina behov, och när de behöver, få information och stöd – så kan flera riskfaktorer undanröjas. Barnets rättigheter framgår av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Pågående projekt

BRA - Barns Rätt som Anhöriga

Gå till projekt

Senaste inläggen

Utbildning i BRA-samtal VT 2019

...

Konferens om barns rätt som anhöriga 6 februari 2019

...

Save the date! 6 februari 2019. Konferens om Barns Rätt som Anhöriga.

Save the date 6 f...

Ledarutbildning BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal i Stockholm den 8-10 oktober. Utbildningen leds av Åsa Lundström ...

Avslutade projekt

Barn som anhöriga - utveckling av stöd till barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här