Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Barn som anhöriga

En grupp barn som ofta faller i skymundan är barn som växer upp i familjer där föräldrar eller en annan person i barnets närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Anhöriga barn löper risk för försummelse och andra omsorgsbrister men också för ångest, oro samt att ta på sig stora doser vuxenansvar genom att inta rollen som omsorgsgivare. Det kan få konsekvenser både på kort och lång sikt för barnets skolgång, framtida arbetsliv och den egna psykiska och fysiska hälsan.

Pågående projekt

BRA - Barns Rätt som Anhöriga

Gå till projekt

Avslutade projekt

Barn som anhöriga - utveckling av stöd till barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här