Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Avslutade

 • Ledarutbildning för utbildare i BRA-samtal

  Ledarutbildning för utbildare i BRA-samtal den 14-16 mars 2017 på Sätra bruks herrgård. Behöriga att anmäla sig är alla som har slutfört en egen utbildning i BRA-samtal. Ledarutbildning i BRA-samtal...

  Läs mer

 • Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

  18 oktober, Luleå  – I samverkan med Norrbottens kommuner, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten presenteras konkreta verktyg och metoder för att förebygga sexuella övergrepp och för att förbättra villkoren...

  Läs mer

 • Förbättringsresan

  Konferensen är en spridningskonferens med erfarenheter från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset medverkar med ett seminarium om barns rätt att komma till tals,...

  Läs mer

 • NFBO – den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt

  Gör vi skillnad för utsatta barn? Vi är mycket stolta över att konferensen öppnas av HM Drottning Silvia och att programmet kommer att bli mycket spännande. Konferensen organiseras av en...

  Läs mer

 • Våld i nära relationer och anmälningsplikten

  Välkommen till en konferens om barn och unga som lever med våld i nära relationer. Torsdag 27 oktober Under dagen kommer vi att presentera aktuell kunskap och forskning om barn...

  Läs mer

 • Familjehemsplacerade barns skolgång och läsning

  8-9 nov, Sätra Bruk – Välkommen till ett fördjupande seminarium om familjehemsplacerade barns skolgång och läsning. Forskning har i många år pekat på att skolgång, inlärning och läsning har stor...

  Läs mer

 • Barn i familjerättsliga konflikter

  Barn till föräldrar i vårdnadstvist eller i svår konflikt med varandra, är mycket utsatta barn. Barnen kan behöva stöd och skydd, och föräldrarna hjälp med att få samarbetet att fungera...

  Läs mer

 • Sexuell exploatering av barn – juridiken och praktiken

  22 november – Välkommen till en utbildningsdag på temat sexuell exploatering av barn. Ta del av aktuell forskning och lyssna på analyser av konkreta rättsfall – vilka utmaningar står vi...

  Läs mer

 • Utbildning i BRA-samtal

  Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell BRA, Barns Rätt som Anhöriga är utformad för att stödja personal att prata med barn som är anhöriga om deras rätt till information och stöd. PLATS:...

  Läs mer

 • Utbildning i KIBB – 1:a tillfället

  OBS! Detta anmälningsformulär ifylles endast av antagna kursdeltagare. Utbildningen är fulltecknad. Lärandeseminarium 1. 22 – 24 november 2016, Sätra Bruks Herrgård. Klicka på länken nedan och fyll i formuläret. Informationen...

  Läs mer