Avslutade

 • Barnafridskonferensen 2018

  Välkommen till en konferens om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Vårt mål är att stärka dig i ditt arbete genom fylla på med kunskap, nya perspektiv...

  Läs mer

 • CSA bjuder in till höstkonferens med anledning av fattigvårdslagen 100 år i Sverige.

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medlem i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Vid två tillfällen i oktober arrangerar CSA höstkonferens, med anledning av att det är 100 år sedan vi fick...

  Läs mer

 • Ledarutbildning BRA-samtal

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal i Stockholm den 8-10 oktober. Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson socionom och projektledare tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson som har varit...

  Läs mer

 • Våga se, Våga agera!

  – en konferens om våld mot barn och unga En svensk elevstudie, som kommer att presenteras på konferensen, visar att nära 50% av ungdomar i Sverige utsatts för någon form...

  Läs mer

 • Skolfams konferens 2018

  Konferensinformation – Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö Den 11-12 oktober i Stockholm möts 200 deltagare för två kunskapsdagar på temat relationernas vikt för en inkluderande och anpassad...

  Läs mer

 • Barnrättsdagarna 2018

  Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av...

  Läs mer

 • Stöd till barn och föräldrar i samband med separation

  Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. Utredningar och tvister har också ökat efter 2006 års vårdnadsreform. Välkommen till...

  Läs mer

 • Nordiska Barnavårdskongressen – NBK 2018

  NBK äger rum vart tredje år och är den ledande nordiska kongressen inom barnrättsfrågor. Värdskapet delas mellan de nordiska länderna och 2018 är det Islands tur. På Nordiska Barnavårdskongressen har...

  Läs mer

 • Utbildning i behandlingsmodellen KIBB januari – augusti 2018

  KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Läs om utbildningen och metoden i inbjudan som du laddar ner i rutan till höger på sidan. Utbildningen...

  Läs mer

 • Frukostseminarium och lansering av handledning till skolpersonal

  Dags att prata om sexuella övergrepp handledning till skolans personal material på lättläst svenska och flera språk Det gäller en av fem Vi får räkna med att det i varje...

  Läs mer