Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Kommande konferenser och utbildningar

Vi vill skapa en dialog kring kunskap, metoder, forskning och erfarenheter samt gällande lagstiftning. Konferenserna är tänkta som kompetensutveckling för olika yrkeskategorier som arbetar med barn och unga. För att läsa mer om våra kommande konferenser och seminarier, klicka vidare på aktuell rubrik i listan.

 • Våga se, Våga agera

  – en konferens om våld och övergrepp mot barn och unga Södertälje 25 maj 2018 Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala...

  Läs mer

  Tillfällen

  Södertälje 2018-05-25
 • Konferens om stöd till barn och föräldrar i samband med separation

  Information om halvdagskonferensen Sedan 2014 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset drivit ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete i fem kommuner som heter Samverkansteam. Projektet är nu avslutat, forskningen som följt arbetet visar lovande resultat....

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm 2018-04-11
 • Utbildning i behandlingsmodellen KIBB

  September 2018 – februari 2019 KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling...

  Läs mer

 • Nordiska Barnavårdskongressen – NBK 2018

  Nordiska Barnavårdskongressen äger rum vart tredje år och är den ledande nordiska kongressen inom barnrättsfrågor. Värdskapet delas mellan de nordiska länderna och 2018 är det Islands tur. Läs preliminärt program...

  Läs mer

 • Konferens – Socialt arbete och socialpolitik

  Den 20 mars arrangerar Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) en halvdagskonferens om socialt arbete och socialpolitik. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medlem i CSA och en av medarrangörerna till konferensen. Läs...

  Läs mer

 • Barnrättsdagarna 2018

  Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av...

  Läs mer

 • Ledarutbildning för utbildare i BRA-samtal

  Ledarutbildning för utbildare i BRA-samtal den 8-10 oktober på Sätra bruks herrgård. Behöriga att anmäla sig är alla som har slutfört en egen utbildning i BRA-samtal. Ledarutbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras...

  Läs mer

  Tillfällen

  Sätra Bruk 2018-10-08
 • Utbildning i samtal med barn – BRA, Barns Rätt som Anhöriga

  Utbildningstillfällen: 15 mars och 11 april 2018. BRA-samtal är en modell för samtal med barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med missbruks- eller...

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm 2018-03-15