Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Kommande konferenser och utbildningar

Vi vill skapa en dialog kring kunskap, metoder, forskning och erfarenheter samt gällande lagstiftning. Konferenserna är tänkta som kompetensutveckling för olika yrkeskategorier som arbetar med barn och unga. För att läsa mer om våra kommande konferenser och seminarier, klicka vidare på aktuell rubrik i listan.

 • Frukostseminarium – Efter barnförhör

  Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel Välkomna till frukostseminarium och boksläpp kl. 8.30 den 4 september 2017!...

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm 2017-09-04
 • Utbildning i KIBB behandlingsmodell – Kursomgång 6 & 7

  Utbildningsarrangörer Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar KIBB utbildningen genom sitt utbildningsbolag Allmänna Barnhuset i Stockholm AB. Utbildningen sker i samverkan med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Bakgrund Behandlingsmodellen [1]The Combind...

  Läs mer

 • Placerade barns skolgång

  Den 5-6 oktober 2017 samlas vi i Stockholm för att ta del av föreläsningar och seminarier som kan medföra förändringar för placerade barn. Ta del av metoder, studier och fördjupande föreläsningar som...

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm 2017-10-05
 • Utbildning i BRA-samtal

  Aktuella utbildningstillfällen: 25 oktober och 29 november 2017. BRA-samtal är en modell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett utvecklingsarbete med...

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm 2017-10-25
 • Barn i familjerättsliga konflikter

  Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. Utredningar och tvister har också ökat efter 2006 års vårdnadsreform. Välkommen till...

  Läs mer

  Tillfällen

  Göteborg 2017-11-16
 • Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn

  Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga. Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella...

  Läs mer

  Tillfällen

  Karlstad 2017-12-08
 • Utbildning i KIBB behandlingsmodell – Kursomgång 4

  Kurstillfällen och anmälan till dessa OBS! Anmälningsformulären ifylles endast av antagna kursdeltagare. Utbildningen är fulltecknad. Klicka på länken på respektive datum och fyll i formuläret du kommer till. Ange Kursomgång 4...

  Läs mer

 • Utbildning i KIBB behandlingsmodell – Kursomgång 5

  Kurstillfällen och anmälan till dessa OBS! Anmälningsformulären ifylles endast av antagna kursdeltagare. Utbildningen är fulltecknad. Klicka på länken på respektive datum och fyll i formuläret du kommer till. Ange Kursomgång...

  Läs mer