Konferenser & utbildningar

För att läsa mer om våra kommande konferenser och utbildningar och anmäla dig klicka vidare på aktuell rubrik i listan nedan.

Om inte annat anges är anmälan till våra konferenser och utbildningar bindande men platsen kan vid behov överlåtas till annan.

För frågor om våra arrangemang kontakta info@allmannabarnhuset.se

 • Utbildning i BRA-samtal

  BRA – Barns Rätt som Anhöriga är en samtalsmodell, vilken syftar till att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda. Plats Stiftelsen Allmänna Barnhuset...

  Läs mer

 • Efter barnförhöret

  – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel Utbildning för behandlande personal inom socialtjänsten. Ett upparbetat samarbete med utredande socialsekreterare är...

  Läs mer

  Tillfällen

  Stockholm
  2019-05-20
  Stockholm
  2019-08-16
 • Skolfams konferens 2019

  Save the date! I oktober är det dags för Skolfams konferens 2019. Mer exakt, den 9 – 10 oktober på Malmö Börshus. Konferensens övergripande tema kommer att röra sig kring...

  Läs mer

 • Utbildning i behandlingsmodellen KIBB

  September 2019 – mars 2020 KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling...

  Läs mer

 • Utbildning i behandlingsmodellen KIBB – Januari till september 2019 (FULLBOKAD)

  KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Utbildningen i behandlingsmodellen KIBB 2019 är fullbokad. KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet...

  Läs mer