Välkommen till CSA:s konferens om Konsten att vara socialarbetare – FULLBOKAD!

Den 19 mars firas World Social Work Day. Årets tema handlar om ”att stärka betydelsen av mänskliga relationer”. Med anledning av detta bjuder Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, in till en konferens om relationens betydelse i det sociala arbetet ur olika perspektiv: brukarens, professionens och forskningens.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medlem i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).

Anmälningsinformation

Datum: 19 mars 2019
Tid: 13.00–16.45 (dagen avslutas med mingel till kl. 18.30)
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Liljeholmen,
FULLBOKAD!

Välkommen med din anmälan först till kvarn. Platsen kan överlåtas. Konferensen är kostnadsfri. Bokad men ej utnyttjad plats debiteras 500 kr. Frågor maila info@csa.se

Medverkande

  • Jessica Sjögren, fil dr i socialt arbete, disputerade 2018 med Med relationen som redskap: Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten. Jessica berättar om sin avhandling och presenterar forskningsläget vad gäller relationens roll i socialt arbete.
  • Maria Thell, samordnare barnrättsfrågor, och Matilda Karlsson, tidigare ungdom, från organisationen Maskrosbarn föreläser om ungas upplevelser och tankar kring relationer och delaktighet i mötet med socialtjänsten.
  • Praktikerpanel: Yrkesverksamma socionomer reflekterar om föreläsningarna och temat fördagen. Deltagare är My Eriksson, Izabella Eriksson, Britta Grassman, Peter Hagberg.
  • Hans Swärd, ordförande för CSA och professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
  • Fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision reflekterar om förutsättningar för mänskliga relationer i framtidens socialtjänst.

Varmt välkommen