Utbildning i behandlingsmodellen KIBB sep 2018-feb 2019

September 2018 – februari 2019

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare från forskningsteamet att medverka.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på. Förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i inbjudan som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” uppe till höger på sidan.

Kurstillfällen

Lärandeseminarium 1            3 – 5 september 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2            16 – 18 oktober 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3            27 – 29 november 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4            7 – 8 februari 2019
(i Stockholm)

Kurskostnad

35 500 kronor exkl 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen ingår i kursavgiften.

Ansökan

till utbildningen görs senast den 18 maj 2018 på blankett som laddas ner här.

Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 23 maj.

 

För mer information, välkommen att kontakta

Bengt Söderström, kursansvarig
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
076 – 800 68 53

eller

Solveig Dalgrund
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se
076 – 860 48 40