Utbildning i behandlingsmodellen KIBB januari – augusti 2018

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Läs om utbildningen och metoden i inbjudan som du laddar ner i rutan till höger på sidan.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare från forskningsteamet att medverka.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen (när behandlingsarbetet med familj påbörjats)

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på. Förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Kurstillfällen    

Lärandeseminarium 1            23 – 25 januari 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2            13 – 15 mars 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3            17 – 19 april 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4            30 – 31 augusti 2018
(i Stockholm)

 

Kurskostnad    

Kursavgift: 35 500 kronor exkl 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen ingår i kursavgiften.

 

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten laddas ner här eller i rutan uppe till höger på sidan. Blanketten skickas senast den 15 december till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se.

Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 17 december.