Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Utbildning i behandlingsmodellen KIBB januari – augusti 2018

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Läs om utbildningen och metoden i inbjudan som du laddar ner i rutan till höger på sidan.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare från forskningsteamet att medverka.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen (när behandlingsarbetet med familj påbörjats)

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på. Förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Kurstillfällen    

Lärandeseminarium 1            23 – 25 januari 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2            13 – 15 mars 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3            17 – 19 april 2018
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4            30 – 31 augusti 2018
(i Stockholm)

 

Kurskostnad    

Kursavgift: 35 500 kronor exkl 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen ingår i kursavgiften.

 

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten laddas ner här eller i rutan uppe till höger på sidan. Blanketten skickas senast den 15 december till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se.

Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 17 december.