Utbildning i behandlingsmodellen KIBB – Januari till september 2019 (FULLBOKAD)

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Utbildningen i behandlingsmodellen KIBB 2019 är fullbokad. KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare från forskningsteamet att medverka.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på. Förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i dokumentet som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” uppe till höger på sidan.

Kurstillfällen

Lärandeseminarium 1            29 – 31 januari 2019
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2             19 – 21 mars 2019
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3            14 – 16 maj 2019
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4            5 – 6 september 2019
(i Stockholm)

Kurskostnad

36 000 kronor exkl 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen ingår i kursavgiften.

Ansökan

Kursen är fullbokad och anmälningslänken är stängd.

För mer information, välkommen att kontakta

Bengt Söderström, kursansvarig
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
076 – 800 68 53

eller

Solveig Dalgrund
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se
076 – 860 48 40