Stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. Utredningar och tvister har också ökat efter 2006 års vårdnadsreform. Välkommen till en nationell halvdagskonferens med fokus på hållbara lösningar för dessa barn.

Konferensen vänder sig till dig som i ditt arbete träffar barn och familjer i familjerättsliga konflikter samt till personer i beslutsfattande positioner i kommun, landsting och nationellt.

Sedan 2014 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset drivit ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete i fem kommuner som heter Samverkansteam. Projektet är nu avslutat, forskningen som följt arbetet visar lovande resultat, som kommer presenteras under halvdagskonferensen i april. Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer att presentera resultat från utvärderingen av barns och föräldrars erfarenheter och bedömningsinstrumentet DOORS. Resultat och vägar framåt presenteras av representanter från de fem kommunerna som deltagit i projektet Samverkansteam.

Information och anmälan
DATUM: 11 april
Kl: 09.00-13.00
Frukost och registrering från klockan 08.30, lunch ingår.

PLATS: Nalen, lokal Stacken
David Bagares gata 17, se här
Hitta till Nalen se här.

KOSTNAD: 795 kr, inklusive moms, i anmälningsavgiften ingår frukost, lunch, fika samt 1 ex av slutrapporten.
ANMÄLAN: Senast 4 april

Bakgrundsinformation om Samverkansteam
Målet har varit att utveckla arbetsmodeller som involverar både föräldrar och barn i syfte att uppnå en trygg relation. Kommunerna har utvecklat ett samordnat tvärprofessionellt stöd i syfte att konflikter minskar och skadeverkningarna mildras för barn.

Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås har erfarenheter från att i nära samarbete mellan familjerätt, socialtjänstens öppenvård, elevhälsa, familjecentral, budget- och skuldrådgivning och i många fall även andra aktörer inom och utom kommun, ha gett samordnat stöd till familjer i konflikt efter separation tidigt.

Samverkansteamen har arbetat med

  • att skapa trygga relationer mellan barn och föräldrar vid konfliktfyllda separationer
  • att stärka barns delaktighet
  • målmedveten samverkan utifrån kunskap om vad som utgör främjande faktorer
  • tidigt och samordnat stöd
  • att utan dröjsmål kunna erbjuda stöd som efterfrågas och som är till hjälp
  • att erbjuda insatser som service
  • att erbjuda ett tvärprofessionellt stöd

Trailer till filmen ”För barnens skull”

Beskrivning