Skolfams konferens 2018

– Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö

Den 11-12 oktober är det dags för Skolfams konferens. Målgruppen är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Temat för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö.

Plats och datum

 • City Conference Centre, Norra Latin. Drottninggatan 71 B, Stockholm.
  Se vägbeskrivning här.
 • Konferensdatum: 11-12 oktober 2018.

Information om program och anmälan

 • Anmäl dig på denna sida via anmälningsrutan,
  välj Skolfams konferens i rullgardinsmenyn
 • Deltagaravgift: 2850 kronor, exklusive moms
  Vi tänker på miljön och vill minska matsvinnet, kryssa därför i din anmälan i om du vill eller inte vill delta på minglet i slutet av dag 1. Minglet ingår i deltagaravgiften. 
 • Anmälan stänger 21 september
 • Konferensen i sociala medier, använd vår hashtag #skolfam18

Frågor

Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson.

 • monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
 • 0735-16 17 52
 • Alternativt, info@allmannabarnhuset.se

Skolfams nationella konferens är årligen återkommande och arrangeras av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans tillsammans med en av Skolfams regioner, 2018 är det region ost.

Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Idag är arbetsmodellen spridd till 26 kommuner i landet. Här ser du vilka de är.

Skolfam, Skolsatsning i Familjehemsvården är en arbetsmodell som startade som ett projekt i Helsingborgs kommun 2005 med stöd av den forskning som klart visar att skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn men speciellt viktiga för familjehemsplacerade barn. Om de går ut årskurs 9 med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder.

Tillfällen

Stockholm
2018-10-11