Skolfams konferens 2018

– Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö

Nu är det snart dags för året Skolfam konferens! Den 11-12 oktober i Stockholm möts cirka 200 deltagare för två kunskapsdagar på temat relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Temat för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö.

Plats och datum

 • City Conference Centre, Norra Latin. Drottninggatan 71 B, Stockholm.
  Se vägbeskrivning här.
 • Konferensdatum: 11-12 oktober 2018.

Information om anmälan

 • Anmäl dig på denna sida via anmälningsrutan,
  välj Skolfams konferens i rullgardinsmenyn
 • Anmälan är nu stängd, vi har ingen reservlista.
 • Konferensen i sociala medier #skolfam18
 • Information om konferensen och programmet uppdateras löpande.
 • Moderator blir Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges Elevråd SVEA.

Fullbokade seminariepass/workshops (är inte valbara!)

 • Görel Fred
  Pass 1, klockan 14.30-15.30 och pass 1, klockan 16.00-17.00
 • Ulrika Aspeflo
  Pass 2, klocka 14.30-15.30 och pass 2, klockan 16.00-17.00
 • Anna-Carin Magnusson och Monica Achá Sonesson
  Pass 3, klockan 14.30-15.30 och pass 3, klockan 16.00-17.00
 • Seminariepass 4 och 5 är bokningsbara på båda tiderna, i anmälningsformuläret. Vi har ingen reservlista till fullbokade seminarier/workshops. 

Frågor

Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson.

 • monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
 • 0735-16 17 52
 • Alternativt, info@allmannabarnhuset.se

Skolfams konferens är årligen återkommande och arrangeras av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans tillsammans med en av Skolfams regioner, 2018 är det region ost.

Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Idag är arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i landet. Här ser du vilka.

Skolfam, Skolsatsning i Familjehemsvården är en arbetsmodell som startade som ett projekt i Helsingborgs kommun 2005 med stöd av den forskning som klart visar att skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn men speciellt viktiga för familjehemsplacerade barn. Om de går ut årskurs 9 med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder.