Intresseanmälan


Vill du veta mer om Skolfams konferens? Fyll i din e-post i fältet för framtida utskick (din e-postadress sparas endast för utskick av information om Skolfams konferens).
Namn


E-post

Lämna följande fält tomt


Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Skolfams konferens 2020

Programmet klart – skicka din intresseanmälan

Nu är programmet för Skolfam-konferensen 2020 klart!

Med anledning av coronaviruset Covid-19 kommer anmälningsförfarandet se lite annorlunda ut i år. Vår förhoppning är att vi ska kunna samlas och genomföra Skolfam-konferensen precis som tidigare år. Styrgruppen arbetar vidare utifrån det.

Men med tanke på läget har vi beslutat att endast ta in intresseanmälningar i det här första skedet. Om du fyller i din intresseanmälan i det röda fältet till vänster här intill kommer du att få e-post med information om hur vi planerar att gå vidare med konferensen.

Vårt mål med detta är att se hur stort intresset för konferensen är. Intresseanmälan är inte bindande på något sätt, men ger oss ändå en indikation på hur många av er som önskar delta.

Men vi vill självklart att konferensen ska bli av. Det är vår Plan A och nu kan du också ta del av årets program!

Program

Årets program innehåller kunskapshöjande plenumföreläsningar och valbara seminarier/workshops  på temat ”Placerade barns lärande och utveckling”. Du kan ta del av programmet här.

Konferensen arrangeras den här gången i samarbete med region Norr.

Konferensen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med placerade barn. Du kan vara socialsekreterare, specialpedagog eller psykolog, såväl inom som utanför Skolfams nätverk.

Välkommen med din intresseanmälan!

Arrangörer

Frågor & svar

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 073-516 17 52

Du kan också kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se