Skolfams konferens 2019

Save the date!

I oktober är det dags för Skolfams konferens 2019. Mer exakt, den 9 – 10 oktober på Malmö Börshus. Konferensens övergripande tema kommer att röra sig kring temat. Att prata med och lyssna på barnet. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar årets Skolfam konferens tillsammans med Skolfams region syd. Förra årets konferens lockade en bit över 200 deltagare. Målgrupp är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer.

Plats & datum

Information

  • Anmälan öppnar i maj
  • Information om konferensen och program uppdateras löpande
  • Konferensen i sociala medier #Skolfam19

Plenumföreläsning, seminarier & workshops

konferensen kommer bjuda på ett tvådagarsprogram varvat med plenumföreläsningar och seminarier/workshops. Mer om programmet kommer att publiceras på denna sida och på Skolfams Facebooksida och hemsida under våren.

Bakgrund

Skolfams konferens är årligen återkommande och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans tillsammans med en av Skolfams regioner, 2019 är det region syd. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Skolfam, Skolsatsning i Familjehemsvården är en arbetsmodell som startade som ett projekt i Helsingborgs kommun 2005 med stöd av den forskning som klart visar att skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn men speciellt viktiga för familjehemsplacerade barn. Om de går ut årskurs 9 med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Med goda skolresultat ökar chanserna för en bra grund i livet och minskar riskerna för utanförskap på olika sätt. 

Frågor & svar

Kontakta Skolfams nationella samordnare
Monica Achá Sonesson, monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
0735-16 17 52
eller maila info@allmannabarnhuset.se