Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Metodutbildningarna är nu fullbokade. Booster-träffen 24/1 finns det fortfarande platser till.

Metodutbildningen riktar sig till behandlande personal inom socialtjänsten. En heldags introduktion, bakgrund och genomgång av de olika momenten i modellen med praktiska övningar. Ett upparbetat samarbete med utredande socialsekreterare är en förutsättning, och att arbetssättet är förankrat hos polis, åklagare och Barnahus.

Bakgrundsinformation om metoden

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Det ger också goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd till familjen. Se webbföreläsning av Åsa Landberg.

Behandlare som använder metoden bjuds in till Booster-träffar med fördjupning, erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte.

Metodutbildning

Samtliga metodutbildningstillfällen är nu fullsatta.

Utbildningen kommer genomföras följande datum:

  • 12 februari 2019 kl. 10 – 16 (FULLBOKAD)
  • 27 mars 2019 kl. 10 – 16 (FULLBOKAD)

Utbildare
Hans Elfström, Åsa Landberg och Bengt Söderström

Målgrupp
Behandlande personal inom socialtjänst

Deltagarantal
max 20 deltagare

Tid
kl. 10:00 – 16:00 (fika finns från 09:30)

Plats
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C (plan 5), Stockholm

Deltagaravgift
1 000 kr, ex moms, i avgiften ingår lunch, fika och boken Efter barnförhöret

Booster-träff (Finns platser kvar)

Utbildare
Hans Elfström, Åsa Landberg och Bengt Söderström

Målgrupp
Behandlande personal som arbetar med krisstöd Efter Barnförhöret

Tid
kl. 13:00 – 16:00

Datum
24 januari 2019

Plats
Stockholm, lokal bestäms utifrån deltagarantal

Deltagaravgift
500 kr, ex moms, i avgiften ingår fika

 

Vid frågor kontakta
Bengt Söderström, kursansvarig
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se,
076-800 68 53