Ledarutbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal på Sätra Bruks Herrgård den 18-20 november. Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA samtal, regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter. Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.

Om du inte redan gått utbildningen i BRA-samtal: Här kan du läsa mer och anmäla dig till utbildningen i BRA-samtal

Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson socionom och projektledare tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson som har varit med i utvecklingsarbete från starten och aktivt använder modellen.

Datum: 18-20 november 2019
Plats: Sätra Bruks Herrgård, Undenäs www.satrabruk.se
Avgift: 17.000 kr/person ex moms inkluderar utbildningen + helpension med två övernattningar.*
Anmälan: görs senast den 18 oktober. Anmälan är bindande. Avgiften faktureras efter inkommen anmälan.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildning
Under utbildningen görs en genomgång av

  • PowerPoint presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Utbildningsmaterialet Guide för BRA samtal, samt antologin, Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga ska vara läst, senast ett par veckor, innan utbildningsomgångens start.

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart. Efter internatet ska deltagarna genomföra en BRA-samtals utbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.

Alla som slutfört ledarutbildningen i BRA-samtal bjuds in till årliga nätverksträffar. Det är nödvändigt att ta del av uppdateringar av utbildningsmaterialet för att behålla sin behörighet att utbilda i modellen.

Internatet äger rum på Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferensgård, Sätra Bruks Herrgård i Västergötland. Hotellet är klassificerat som fyrstjärnigt av SHR och deltagarna bor i egna rum. Utbildningen inleds med lunch måndag 18/11 och avslutas med lunch på onsdag 20/11.  Närmast tågstation är Skövde eller Töreboda. Tåg eller bilresa ingår inte i avgiften. Vid ankomst med tåg ingår transport till och från Sätra Bruks Herrgård vid särskilt angivna tider som deltagarna får information om efter anmälan.

Läs mer om Sätra Bruks Herrgård på www.satrabruk.se

För mer information om utbildningen kontakta:
Åsa Lundström Mattsson
Tel. 073 533 2553
E-post. asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se