Ledarutbildning BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal under ett internat på Sätra Bruks Herrgård den 8-10 oktober. Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson socionom och projektledare tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson som har varit med i utvecklingsarbete från starten 2012 och aktivt använder modellen.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA samtal, regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter.  Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.  Deltagarantalet är begränsat till 20 personer.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Anmälan och information
Avgiften 17.000 kr/person ex moms inkluderar utbildningen + helpension med två övernattningar.*
Behov av specialkost anmäls direkt till Sätra Bruks Herrgård. Avgiften faktureras efter inkommen anmälan. Anmälan är bindande. Om deltagarantalet blir för lågt kan utbildningen komma att ställas in.

Internatet äger rum på Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferensgård, Sätra Bruks Herrgård i Västergötland. Hotellet är klassificerat som fyrstjärnigt av SHR och deltagarna bor i egna rum. Utbildningen inleds med lunch den 8 oktober och avslutas med lunch den 10 oktober.  Närmast tågstation är Skövde eller Töreboda. Tåg eller bilresa ingår inte i avgiften. Vid ankomst med tåg ingår transport till och från Sätra Bruks Herrgård vid särskilt angivna tider som deltagarna får information om efter anmälan.

Anmälan görs senast den 31 augusti via knappen uppe till höger

Läs mer om anmälan och praktik info här.
Inbjudan BRA-ledarutbildning 8-10 oktober

För information om utbildningen kontakta:
Åsa Lundström Mattsson
Tel. 073 533 2553
E-post. asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Utbildning
Under utbildningen görs en genomgång av

  • PowerPoint presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Utbildningsmaterialet Guide för BRA samtal, samt antologin, Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga ska vara läst, senast ett par veckor, innan utbildningsomgångens start.

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart. Efter internatet ska deltagarna genomföra en BRA-samtals utbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.

Tillfällen

Sätra bruks Herrgård, Undenäs
2018-10-08