Ledarutbildning BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal i Stockholm den 8-10 oktober. Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson socionom och projektledare tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson som har varit med i utvecklingsarbete från starten 2012 och aktivt använder modellen.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA samtal, regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter.  Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.  Deltagarantalet är begränsat till 20 personer.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Anmälan och information
Avgiften 17.000 kr/person ex moms inkluderar utbildningen + helpension med två övernattningar.*
Avgiften faktureras efter inkommen anmälan. Anmälan är bindande. Om deltagarantalet blir för lågt kan utbildningen komma att ställas in.

För information om utbildningen kontakta:
Åsa Lundström Mattsson
Tel. 073 533 2553
E-post. asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Utbildning
Under utbildningen görs en genomgång av

  • PowerPoint presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Utbildningsmaterialet Guide för BRA samtal, samt antologin, Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga ska vara läst, senast ett par veckor, innan utbildningsomgångens start.

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart. Efter utbildningen ska deltagarna genomföra en egen BRA-samtalsutbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.