Konferens om Barns Rätt som Anhöriga, 2019.

SAVE THE DATE 6 FEBRUARI 2019! ANMÄLAN ÖPPNAR MITTEN AV OKTOBER.

Välkommen på konferens om samtal med barn och unga. Ta del av inspirerande föreläsningar, forskning och diskussioner om BRA-samtal!
Målgruppen för konferensen är främst de som arbetar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, idéburen sektor och vill bli inspirerad och vill utveckla sitt eget eller sina eller medarbetares arbete och engagemang.

BRA modellen är:

  • Ett verktyg för personal att prata med barn som är anhöriga.
  • Ett sätt att ge barn och unga 7-18 år möjlighet att uttrycka sitt behov av information och stöd.

Datum & tid

  • Den 6 februari SAVE THE DATE! 
  • Registrering och frukost från 08.30
  • Programpunkter mellan 09.00 – 16.30

Plats

Ett stenkast från Stiftelsen Allmänna Barnhusets kontor ligger konferenslokalen inne på samma område, på Garnisonen i Stockholm. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Har trådlöst nät och ljudanläggning. Lunch serveras i samma byggnad som konferensen äger rum.

Anmälan & program

  • I mitten av oktober 2018 öppnar anmälan, är öppen till mitten av januari 2019.
  • Deltagaravgift: 1450 kr ex. moms.
  • I mitten av oktober presenteras programmet med föreläsningar och parallella seminarier.

Bakgrundsinformation om BRA

Barn och unga påverkas när en förälder har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider. Alla barn som är anhöriga har rätt att uppmärksammas och få möjlighet att uttrycka sina behov. Barns rätt som anhöriga framgår av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Kontakt