Utbildning i behandlingsmodellen KIBB

november 2019 – september 2020

 

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB-behandlare. Föreläsare som forskat på KIBB och barnmisshandel i Sverige medverkar vid några tillfällen.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på, ha förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i kursinbjudan som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” uppe till höger på sidan.

Kurstillfällen

Uppstart                                  11 nov 2019 kl. 16:00
(kort telefonmöte)

Lärandeseminarium 1            26 – 28 november 2019
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2             4 – 6 februari 2020
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3            31 mars – 2 april 2020
(internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4            3 – 4 september 2020
(i Stockholm)

Kurskostnad

36 000 kronor exkl 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manual och obligatorisk litteratur ingår i kursavgiften.

Ansökan

Görs senast 15 oktober 2019 på särskild anmälningsblankett som du laddar ner i rutan uppe till höger på sidan.

För mer information, välkommen att kontakta

Bengt Söderström, kursansvarig
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
076 – 800 68 53

eller

Solveig Dalgrund
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se
076 – 860 48 40