CSA bjuder in till höstkonferens med anledning av fattigvårdslagen 100 år i Sverige.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medlem i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Vid två tillfällen i oktober arrangerar CSA höstkonferens, med anledning av att det är 100 år sedan vi fick en fattigvårdslag i Sverige. Välkommen till Stockholm den 17 oktober och Örebro den 24 oktober. Mer information här nedan.

 

Syftet är att prata om och lyfta frågeställningar med koppling till temat. Till exempel jämställdhet, allas lika värde, hur barn som växer upp med knappa ekonomiska förhållanden i Sverige mår, boendesituation och hur socialtjänsten arbetar med de som lever i ytterkanten av det sociala skyddsnätet. Deltagandet är kostnadsfritt, konferensen avslutas med ett mingel.

Datum & anmälan

Stockholm

Datum: 17 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren CenterSveavägen 166, 113 46 Stockholm
Ladda ned program och inbjudan

Örebro

Datum: 24 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Örebro slottKansligatan 1, 703 61 Örebro
Anmäl dig här
Ladda ned program och inbjudan

Bakgrundsinformation

För 100 år sedan, år 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland, vi fick allmän rösträtt i Sverige och riksdagen tog i juni beslut om en fattigvårdslag. Sverige var vid denna tid ett fattigt land, barn auktionerades ut, rotegång mellan gårdar och att flytta till fattighuset var sätt att överleva.

Så hur ser det ut nu 100 år senare? Är Sverige ett föregångsland? Har den moralistiska synen på att människor inte själva klarar sin ekonomi försvunnit? Hur har barn det som lever med knappa ekonomiska resurser? Hur ser boendesituationen ut för dem som inte klarar bostadsmarknadens krav? Klarar socialtjänsten att vara det yttersta skyddsnätet för dem som inte kan ta del av övriga samhällsinsatser?

Varmt välkommen till Stockholm eller Örebro.