Efter barnförhöret

– en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Utbildning för behandlande personal inom socialtjänsten. Ett upparbetat samarbete med utredande socialsekreterare är en förutsättning, och att arbetssättet är förankrat hos polis, åklagare och Barnahus.

Bakgrundsinformation om metoden

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Det ger också goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling till familjen. Se webbföreläsning av Åsa Landberg.

Behandlare som använder metoden kommer att bjudas in till Booster-träffar med fördjupning, erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte.

Metodutbildning

En heldags introduktion, bakgrund och genomgång av de olika momenten i modellen med praktiska övningar.

Valbara datum då utbildningen genomförs.

Välj ett av följande:

16 augusti 2019 kl. 10 – 16

Tid

10:00 – 16:00 (fika finns från 09:30)

Utbildare

Hans Elfström, Karin Calmerskog, Åsa Landberg och Bengt Söderström

Målgrupp

Behandlande personal inom socialtjänst

Deltagarantal

max 20 deltagare

Plats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C (plan 5), Stockholm

Deltagaravgift

1 600 kr, ex moms, i avgiften ingår lunch, fika och boken Efter barnförhöret

Vid frågor kontakta

Bengt Söderström, bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se, 076-800 68 53

Tillfällen

Stockholm
2019-08-16