Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Knäck koden och öka ditt barnperspektiv!

Under konferensen presenteras konkreta exempel på idéer och initiativ och processer som startats i de sju regioner som medverkat i ett utvecklingsarbete. Nya arbetssätt har utvecklats bl.a. inom områden som;

  • utredningsarbetet
  • socialtjänstens tillgänglighet för barn
  • ta tillvara barns synpunkter
  • samla kunskap från barn för att utveckla socialtjänstens arbete

Plenarföreläsare är Sandra Patel Seropian, chef Påverkansarbete, organisationen Maskrosbarn, Elisabet Näsman, professor, cirkelledare i projektet, professor, Uppsala universitet, Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare i projektet, docent, Umeå universitet och Viktoria Skoog, fil.dr. Västernorrlands Kommunalförbund. I seminariepassen deltar föreläsare från de olika regioner som deltagit i arbetet

Jag har alltid tänkt att jag har barnen i fokus men det blir något annat när man pratar om det. Jag har fått en annan medvetenhet!
Socialsekreterare Fyrbodal

Utveckla arbetssätt och hållbara strukturer

Sextio socialarbetare från 37 kommuner startade ett utvecklingsarbete 2011 initierat av Barnhuset. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer, för en ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Socialarbetarna har bl.a. diskuterat och problematiserat begrepp som barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande. De har även medvetandegjort sina egna förhållningssätt och strategier. För många har det varit en aha-upplevelse!

Arbetet finns beskrivet i boken Barnen vill – Vågar vi

 

Konferensen äger rum den 20 november 2014 i Göteborg

 

Målgrupp: socialsekreterare, chefer, socialnämndspolitiker, FoU enheter, utvecklingsledare, regionala och nationella myndigheter, socialhögskolor, HVB/SiS/familjehem, fackförbund, ideella organisationer och alla övriga som är intresserade av att utveckla barns delaktighet.

Lokal: Scandic Hotel Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg http://www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Sverige/Goteborg/Hotels/Scandic-Crown

Avgift: 1150 kr inklusive lunch och kaffe

Anmälan: gör du via anmälningsknappen till höger. Obs! Du måste välja seminariepass, ange numret på det seminariepass du väljer! Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag:  Snarast!

 

Program

8:00 Registrering med kaffe
9:00 Välkomna Cecilia Sjölander, Chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset
9:15 Inledning Therese Eriksson, Grundare och utvecklingschef, Organisationen Maskrosbarn
9:45 Att skapa nya arbetssätt och hållbara strukturer Anne-Marie Larsson och Åsa L. Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset
10:15 Kaffebuffé
10:45 "Hur svårt kan det va' "? Ulf Hyvönen, Vetenskaplig ledare i projektet, docent, Umeå universitet
11:15 Västernorrlandsmodellen Viktoria Skoog, Forskare FoU Västernorrland
12:00 Lunch
13:00 Seminariepass. Välj ett av följande:
1 En tillgänglig social barnavård
2 Barns delaktighet i utredningsarbetet
3 Kvalitetssäkring av barnsamtal
4 Professionellas roll för barns delaktighet
14:30 Kaffebuffé
15:00 ”Det angår ju oss!” – Att öppna dörren för barns perspektiv Elisabet Näsman, Cirkelledare i projektet, professor, Uppsala universitet
15:45 Från Socialtjänst till Barntjänst! Fredrik Malmberg, Barnombudsman
16:15 Tack för idag