Barnrättsdagarna 2018

Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

BRD Ny Logga BlåPå Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?

LADDA NER PROGRAMMET SOM PDF HÄR

Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och vilka praktiska konsekvenser det får för olika yrkesgrupper och verksamheter.

Datum och tid

Barnrättsdagarna genomförs den 24-25 april 2018 i Conventums kongresshall i Örebro. Ingång via Fabriksgatan 17-19.

Registreringen öppnar kl. 08:00 den 24 april, vid registrering serveras kaffe med smörgås.

Invigning av Barnrättsdagarna sker ca klockan 09:00 i kongresshallen, Conventum.

Plats

Conventum ligger centralt i Örebro cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Adressen till Conventum kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro.

Kostnad

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2018 är:
Fram till den 26 januari: 2 300 kr ex. moms
Från den 27 januari: 2 600 kr ex. moms

OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar.

Fika och lunch ingår båda dagarna samt en buffémiddag den första kvällen.

Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

Om du väljer betalning via faktura så skickas den efter gjord anmälan.

Anmälan

Anmälan kan endast göras online på www.barnrattsdagarna.se.  I det lila fältet högst upp på sidan finns en knapp ”Anmäl dig här” – klicka på den.

Eller direkt i anmälningsformuläret som du hittar här: Anmälningsformulär Barnrättsdagarna 2018

Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Sista dag för anmälan kommer vara den 24 mars 2018. Vänligen notera att anmälan kan stänga tidigare om deltagarantalet når maxgränsen innan sista anmälningsdag.

Jämlika uppväxtvillkor

Barnkonventionen gäller varje barn inom statens jurisdiktion utan åtskillnad. Inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, ekonomiska status, nationella eller etniska ursprung. Enligt artikel 4 ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten t.o.m. vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. I tider av ekonomisk kris, får regressiva åtgärder endast övervägas efter bedömning av alla andra alternativ och staten ska se till att barn är de sista att påverkas, särskilt barn i utsatta situationer.

Barnrättskommittén menar att det betyder att man aktivt måste identifiera de individuella barn och grupper av barn för vilka förverkligandet av rättigheterna kan kräva särskilda åtgärder, att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att upptäcka och ge företräde åt marginaliserade och missgynnade grupper av barn. För att alla rättigheter som garanteras i barnkonventionen ska gälla för alla barn och för att uppnå verklig jämställdhet bör grupper av barn som är berättigade till särskilda åtgärder identifieras.

Utbyte av kunskaper

Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande och vidta åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där deltagarnas egna kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag. Vi kommer att få ta del av forskare, specialister och praktiker med kunskap och erfarenhet i frågan. Vi kommer också att ge utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verktyg kommer att presenteras och diskuteras.

Valbara pass

Eftersom programmet består av flertalet valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program. Välj mellan åtta olika seminarier vid fem tillfällen. Dessa syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dig inom olika områden och ge nya idéer om hur du själv kan arbeta vidare med hjälp av konkreta metoder och verktyg.

Passen är antingen utformade som föreläsning med frågestund eller som workshop.

Utställare

Som utställare har ni möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast. För mer information se www.barnrattsdagarna.se/utstallare/utstallare-pa-barnrattsdagarna/

 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1 antagen den 10 december 1948

 

Beskrivning