Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Arbetsmodellen Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som ung vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras.

Se filmen ”Skolfam gör skillnad” framtagen i samarbete med Göteborgs Stad Angered

Arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen.

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Idag är arbetsmodellen spridd till 26 kommuner i landet. En effektutvärdering med matchad kontrollgrupp har genomförts av Centrum för psykiatriforskning och publicerades i december 2016. Ladda ner rapporten här eller gå in på www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-7

Under 2016 har projektet Barns Delaktighet genomförts med stöd av regeringsmedel. Efter varje läsår gör också alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Här kan du ladda ner rapporten om Skolfam 2016 och slutrapport Delaktighetsprojektet.

Mer information finns på Skolfams egen webbplats www.skolfam.se. Där kan du också ladda ner manual och ramverk för arbetsmodellen samt läsa hur en kommun gör för att ansluta sig till Skolfams nätverk. Från september 2013 finns en nationell samordnare och det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Här kan du läsa aktuella projektrapporter.

Skolfam_logo_liggande_color_cmyk

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här