Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Barnhuset har fått medel från regeringen att sprida kunskap om sexuella övergrepp mot barn. Målgrupp är barn själva, föräldrar, yrkesverksamma som arbetar med barn och andra vuxna.

Sexuella övergrepp mot barn – det kan kännas som att man helst inte vill veta något alls om det. Det är skönt att slippa höra talas om det, och att slippa tänka på att det kan drabba ett barn man känner, eller barn överhuvudtaget.

Men det finns ett stort problem. Om vi inte vågar tänka på övergrepp mot barn och undviker att prata om det så kan vi inte heller förebygga att det händer. Om vi vuxna inte pratar om övergrepp mot barn så kan vi vara säkra på att de barn som utsätts inte heller vågar göra det.

Barn då? Ska inte de slippa att höra talas om sexuella övergrepp? Visst kan man önska att barn slapp höra talas om sexuella övergrepp, och definitivt att inga barn utsätts. Men så är det inte. De slipper inte.

Så fort ett barn börjar lyssna på radio, se på TV, läser tidningar och löpsedlar så konfronteras de med nyheter om sexuella övergrepp. Nyheterna är inte anpassade för barn och ger upphov till massor av frågor och en hel del missuppfattningar. Barn behöver förklaringar och fakta som de kan förstå.

Alltför många barn blir själva utsatta för övergrepp. Om de inte fått veta något om övergrepp blir de helt försvarslösa. De kanske inte ens förstår att det de varit med om är fel, och de vet inte vart de ska vända sig för att slå larm.

Väldigt få övergrepp mot barn anmäls till polis eller socialtjänst, men de flesta barn berättar för någon. Den de berättar för är oftast en jämnårig. Bästa kompisen, flickvännen eller pojkvännen får ett förtroende som de många gånger har svårt att hantera. De far också illa. De slipper inte heller.

Nu ska Barnhuset sprida kunskap om sexuella övergrepp mot barn. För att kunna göra det på ett bra sätt har vi tagit reda på vad barn och unga tycker att vuxna borde veta om sexuella övergrepp, och vad de tycker att deras kompisar behöver veta. Vi har pratat med barn i olika åldrar och alldeles särskilt med barn och unga som själva utsatts för övergrepp. De hjälper oss med vad som är viktigt att veta för att förhindra övergrepp och för att stötta och skydda dessa barn.

Resultatet i den första inledande delen av projektet är webbplats där vi samlar sådant som är värt att veta om sexuella övergrepp och sprider det till så många som möjligt!

Gå gärna in och titta på webbplatsen som vi kallar Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn www.dagsattprataom.se 

Regeringen har också tilldelat oss medel för att bredda informationsinsatsen. Därför finns det också ett särskilt kompismaterial.

Ett barn eller en tonåring som utsatts för övergrepp berättar inte alltid, men de flesta berättar för någon. Det som hänt kan förbli en hemlighet som enbart den som utsatts och den som utsätter känner till, och ingen sätter någonsin ord på vad som hänt. Men de flesta berättar för någon. Det är en startpunkt för att de som utsatts ska kunna få skydd, stöd och behandling.

När unga berättat om vad de utsatts för är det allra vanligaste att de anförtrott sig åt en jämnårig. Det är bara en liten andel som berättat för en vuxen professionell, och än färre som anförtrott sig åt en ideell organisation eller via chattstöd.

Eftersom de allra flesta som berättar gör det till en jämnårig har vi tagit fram ett kompismaterial. Du kan läsa broschyren här och se en film om detta här.

I regeringens uppdaterade handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, som presenterades i somras, finns ytterligare uppdrag som rör Dags att prata om. Materialet på webbplatsen ska översättas till andra språk och Barnhuset har också fått medel från regeringen för att ta fram en särskild handledning till materialet om sexuella övergrepp.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här