Pågående projekt

Barnhuset driver flera utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med regionala och nationella aktörer. Utgångspunkt är forskning eller praktik som visar på angelägna förbättringsområden för barn i socialt utsatta situationer. Projektens syfte kan vara att utveckla ny kunskap eller nya metoder, men även att samla och sprida kunskap inom ”nya” områden eller grupper av barn som inte uppmärksammats tidigare

Barnhusets utvecklingsarbete använder sig av forskning, professionell kunskap och barn och ungdomar som informanter.

Några av de utvecklingsarbeten som Barnhuset bedrivit finns dokumenterade i våra publikationer som t.ex. Gränsöverskridande ledarskap och styrning (2007:3), Att göra skillnad – könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar (2008:3), Mod och mandat – Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga (2011), Skolprojekt inom Familjehemsvården SkolFam2 (2012) och Barnen vill – Vågar vi – Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården (2014).

Läs mer om våra pågående projekt i menyn till vänster.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här