Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Böcker / Rapporter

Här kan du beställa våra böcker och publikationer. Leveranstiden är ca 10 dagar om inget annat anges. I priset på böcker och rapporter ingår moms med 6 %. I priset för övriga produkter ingår moms med 25 %. Frakt tillkommer vid samtliga beställningar.

 • Theo flyttar

  Utgiven 22 mars, 2016

  – En bok om familjehemsplacering för dig som är barn THEO FLYTTAR är barnets bok! Den är tänkt att fungera...

  Läs mer om boken
  Pris: 98 kr Beställ
 • Det gäller en av fem

  Utgiven 12 november, 2015

  – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 Hur många barn i Sverige har utsatts för...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Unga sex och Internet – i en föränderlig värld

  Utgiven 12 november, 2015

  Detta är den tredje epidemiologiska undersökningen om ungdomars sexuella beteende och erfarenheter. Författare: Carl Göran Svedin, professor i barn- och...

 • Slutrapport KIBB projektet

  Utgiven 3 november, 2015

  Den här rapporten sammanfattar erfarenheter från implementering av KIBB behandlingsmodell i Sverige och redovisar resultat från den forskningsstudie som följt...

  Läs mer om boken
  Pris: 95 kr Beställ
 • Barnets rättigheter i vårdnadstvister

  Utgiven 23 april, 2015

  I den här rapporten presenteras en sammanfattning av de sex deltagande kommunernas arbete, resultatet från utvärderingen, den kunskapssammanställning som togs...

  Läs mer om boken
  Pris: 95 kr Beställ
 • Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd

  Utgiven 17 december, 2014

  En studie i professionalitet och medmänsklighet Skolan är en viktig del av barns sociala nätverk. Vad gör en lärare som...

 • Tidslinjen

  Utgiven 15 maj, 2014

  En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv....

 • Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

  Utgiven 4 april, 2014

  Det här är en antologi som har kommit till inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete BRA, Barns Rätt som Anhöriga....

  Läs mer om boken
  Pris: 245 kr Beställ
 • Barnen vill – Vågar vi

  Utgiven 17 mars, 2014

  Den här boken handlar om att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga...

  Läs mer om boken
  Pris: 100 kr Beställ
 • Paired Reading

  Utgiven 6 november, 2013

  Ett försök i sju kommuner med lästräning för familjehemsplacerade barn Författare: Eva Tideman, Marie Sallnäs, Bo Vinnerljung och Hilma Forsman Forskning...