Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Böcker / Rapporter

Här kan du beställa våra böcker och publikationer. Leveranstiden är ca 10 dagar. I priset på böcker och rapporter ingår moms med 6%. I priset för övriga produkter ingår moms med 25%. Frakt tillkommer vid samtliga beställningar.

 • Barn med föräldrar på olika håll

  Utgiven 10 januari, 2017

  Det här materialet har tagits fram för att vara ett stöd för de pappor och mammor som har ett barn...

  Läs mer om boken
  Pris: 33 kr Beställ
 • Kunskapsstöd för projekt Samverkansteam

  Utgiven 17 oktober, 2016

  Detta kunskapsstöd togs fram som underlag riktat till de fem kommuner som ingår i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam –...

  Läs mer om boken
  Pris: 235 kr Beställ
 • Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar

  Utgiven 28 september, 2016

  Det är välkänt att barn och ungdomar med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Det gäller våld i...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Theo flyttar

  Utgiven 22 mars, 2016

  – En bok om familjehemsplacering för dig som är barn THEO FLYTTAR är barnets bok! Den är tänkt att fungera...

  Läs mer om boken
  Pris: 98 kr Beställ
 • Det gäller en av fem

  Utgiven 12 november, 2015

  – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 Hur många barn i Sverige har utsatts för...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Unga sex och Internet – i en föränderlig värld

  Utgiven 12 november, 2015

  Detta är den tredje epidemiologiska undersökningen om ungdomars sexuella beteende och erfarenheter. Författare: Carl Göran Svedin, professor i barn- och...

 • Slutrapport KIBB projektet

  Utgiven 3 november, 2015

  Den här rapporten sammanfattar erfarenheter från implementering av KIBB behandlingsmodell i Sverige och redovisar resultat från den forskningsstudie som följt...

  Läs mer om boken
  Pris: 95 kr Beställ
 • Barnets rättigheter i vårdnadstvister

  Utgiven 23 april, 2015

  I den här rapporten presenteras en sammanfattning av de sex deltagande kommunernas arbete, resultatet från utvärderingen, den kunskapssammanställning som togs...

  Läs mer om boken
  Pris: 95 kr Beställ
 • Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd

  Utgiven 17 december, 2014

  En studie i professionalitet och medmänsklighet Skolan är en viktig del av barns sociala nätverk. Vad gör en lärare som...

 • Tidslinjen

  Utgiven 15 maj, 2014

  En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv....