Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Böcker / Rapporter

Här kan du beställa våra böcker och publikationer. Leveranstiden är ca 10 dagar om inget annat anges. I priset på böcker och rapporter ingår moms med 6 %. I priset för övriga produkter ingår moms med 25 %. Frakt tillkommer vid samtliga beställningar.

 • A Part of Reality

  Utgiven 26 juni, 2018

   – on Children, Sexual Abuse and the Internet How common is online abuse? How is the health among children who...

 • PROMISE Uppföljningsverktyg för Barnahus

  Utgiven 18 april, 2018

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har finansierat en svensk översättning av uppföljningsverktyget PROMISE. Tanken är att det ska användas av personal och...

 • Slutrapport SAMVERKANSTEAM – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

  Utgiven 10 april, 2018

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar...

  Läs mer om boken
  Pris: 250 kr Beställ
 • Violence is No Solution!

  Utgiven 14 februari, 2018

   A SUMMARY OF THE NATIONAL SURVEY “VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SWEDEN 2016” Sammanfattning på engelska av den nationella kartläggningen av Våld...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • A NATIONAL SURVEY. Violence against children in Sweden 2016

  Utgiven 14 februari, 2018

  Detta är den engelska versionen av våld mot barn 2016. Studien har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Implementing and evaluating the CPC-CBT intervention in a Swedish context

  Utgiven 6 februari, 2018

  Rapport på engelska om implementering och utvärdering av CPC-CBT (KIBB behandlingsmodell) i en svensk kontext CPC-CBT, Combined Parent-Child Cognitive Behavioral...

 • Våld löser inget!

  Utgiven 8 januari, 2018

  Sammanfattning av den nationella kartläggningen Våld mot barn 2016 Författare: Åsa Landberg, Carolina Jernbro och Staffan Janson Hur vanligt är det att...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Kunskapsöversikt

  Utgiven 13 december, 2017

  om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Det är angeläget att alla barn som...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • En del av verkligheten

  Utgiven 30 november, 2017

  om barn, sexuella övergrepp och nätet Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit...

  Läs mer om boken
  Pris: 135 kr Beställ
 • Bra att veta om sexuella övergrepp på engelska

  Utgiven 20 oktober, 2017

  Things to know about sexual abuse En informationsfolder för barn och unga om vad ett övergrepp är och var man kan...

  Läs mer om boken
  Beställ