Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Böcker / Rapporter

Förutom att du kan beställa böcker här på vår webbsida, går det också bra att beställa genom att kontakta Sätra Bruk direkt. Leveranstid upp till 12 dagar. I priset på böcker ingår moms med 6%. I priset för programvara ingår moms med 25%.

 • Tidslinjen

  Utgiven 15 maj, 2014

  En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv....

 • Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

  Utgiven 4 april, 2014

  Det här är en antologi som har kommit till inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete BRA, Barns Rätt som Anhöriga....

  Läs mer om boken
  Pris: 245 kr Beställ
 • Barnen vill – Vågar vi

  Utgiven 17 mars, 2014

  Den här boken handlar om att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga...

  Läs mer om boken
  Pris: 248 kr Beställ
 • Paired Reading

  Utgiven 6 november, 2013

  Ett försök i sju kommuner med lästräning för familjehemsplacerade barn Författare: Eva Tideman, Marie Sallnäs, Bo Vinnerljung och Hilma Forsman Forskning...

 • Hur upptäcker BUP våld i nära relationer?

  Utgiven 1 maj, 2013

  Rapporten vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta...

  Läs mer om boken
  Pris: 85 kr Beställ
 • Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt – en handbok/Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar – en handbok

  Utgiven 1 januari, 2013

  Att utsättas för våldtäkt är den typ av påfrestande händelse som troligen är starkast förknippad med skadliga traumatiska efterverkningar såsom...

  Läs mer om boken
  Pris: 160 kr Beställ
 • Från krisande organisation till ”krisorganisation”

  Utgiven 1 december, 2012

  Åtta kommunerna i Uppsala län har i ett projekt tillsammans med Regionförbundet i länet försökt komma åt problemet med hög...

  Läs mer om boken
  Pris: 150 kr Beställ
 • Unga som skadar sig genom sex

  Utgiven 1 september, 2012

  I denna bok har vi samlat kunskap om unga som skadar sig genom sex. Författare: Linda Johnsson Åsa Lundström Mattsson...

  Läs mer om boken
  Pris: 150 kr Beställ
 • Våga se, Våga agera

  Utgiven 11 april, 2012

  Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark

  Utgiven 1 april, 2012

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med SUF-Kunskapscentrum och FoU-enheten, Regionförbundet i Uppsala län arbetat fram denna rapport. Den sammanfattar...

  Läs mer om boken
  Pris: 140 kr Beställ
Page 1 of 41234