Slutrapport SAMVERKANSTEAM – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar och på så sätt minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet och föräldrarna. I den här rapporten slutrapporteras utvecklingsarbetet.  Ett mål har varit att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information. Detta i … Fortsätt läsa Slutrapport SAMVERKANSTEAM – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation