Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här
  • Från krisande organisation till ”krisorganisation”

    Utgiven 1 december, 2012

    Åtta kommunerna i Uppsala län har i ett projekt tillsammans med Regionförbundet i länet försökt komma åt problemet med hög personalomsättning bland barnavårdshandläggare, ett problem som delas med många andra svenska kommuner.

    Utvärderingen av projektet är gjord av docent Anna-Lena Lindquist som i boken även gör en analys av problematiken och en historisk beskrivning av hur olika förhållanden kan ha påverkat utvecklingen av barnavårdshandläggning till att bli ett ingångs- och genomgångsyrke. Första fasen av projektet beskrivs i boken Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga – en analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande socialsekreterare (2010). Vid beställning av bägge böckerna – 50 kr rabatt!

    Ladda ner boken (PDF)

Beställ Pris: 150 kr