Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här
 • Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

  Utgiven 4 april, 2014

  Det här är en antologi som har kommit till inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

  Författare:

  Elisabet Näsman, professor i sociologi
  Maria Eriksson, professor i socialt arbete
  Pernilla Leviner, doktor i offentlig rätt
  Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

  Avsikten är att ge en fördjupning när det gäller några olika områden som berör barnets rättigheter och delaktighet. Maria Eriksson, professor i socialt arbete, skriver om vad barn och personal tycker när de prövat en ny modell, BRA, för att uppmärksamma anhöriga barns behov. Elisabet Näsman, professor i sociologi, analyserar vad ett delaktighetsperspektiv som rör barn och ungdomar kan innebära. Pernilla Leviner, doktor i offentlig rätt, ger ett rättsligt perspektiv på barnets delaktighet. Slutligen ger Åsa Landberg, psykolog och legitimerad psykoterapeut, exempel på vad som kan vara viktigt i bemötandet för den som ska samtala med anhöriga barn.

Beställ Pris: 245 kr