Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser
 • Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

  Utgiven 1 oktober, 2010

  Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken.

  För Barnhuset är det glädjande att det är så stor efterfrågan. Det visar både på ett intresse och ett behov inom socialtjänsten att få mer kunskap om metoder för hur man intervjuar barn. Idag förs en diskussion om vikten av en evidensbaserad praktik och i boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra yrkesgrupper kan ha praktisk användning för den.

  Ladda ner boken (PDF)

  OBS! Saknad text till sid.16, ladda ner sidan här (PDF)

Beställ Pris: 160 kr