Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Styrelse Allmänna Barnhuset i Stockholm AB

 

Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförandeannemarie.broden@allmannabarnhuset.se
Anders Hjern

Anders Hjern

Styrelseledamotanders.hjern@chess.su.se
Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Styrelseledamotboel.andersson.gare@rjl.se
Inger Davidson

Inger Davidson

Styrelseledamotinger.davidson@kristdemokraterna.se
Lars Svedberg

Lars Svedberg

Styrelseledamotlars.svedberg@esh.se
Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Styrelseledamotmarie.sallnas@socarb.su.se
Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson

Styrelseledamotulrika.carlsson@riksdagen.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här