Styrelse Allmänna Barnhuset i Stockholm AB

 

Per-Inge Lidén

Per-Inge Lidén

Styrelseledamotper-inge.liden@mp.se
Fredrik Lundh Sammeli

Fredrik Lundh Sammeli

Styrelseledamotfredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
Lars Svedberg

Lars Svedberg

Styrelseledamot lars.svedberg@esh.se
Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförandeannemarie.broden@allmannabarnhuset.se
Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Styrelseledamotboel.andersson.gare@rjl.se
Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Styrelseledamotmarie.sallnas@socarb.su.se
Ulrika Heie

Ulrika Heie

Styrelseledamotulrika.heie@riksdagen.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här