Styrelse Allmänna Barnhuset i Stockholm AB

 

Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförandeannemarie.broden@allmannabarnhuset.se
Lars Svedberg

Lars Svedberg

Styrelseledamot lars.svedberg@esh.se
Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Styrelseledamotmarie.sallnas@socarb.su.se
Per-Inge Lidén

Per-Inge Lidén

Styrelseledamotper-inge.liden@karlstad.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser